CLOUD OG BI LØSNING FOR TRUSTPILOT

Cloud og BI løsning for Trustpilot Novataris har leveret en løsning, der fokuserer på at simplificere processerne omkring financiel rapportering og på at fjerne afhængigheden af komplekse Excel ark. I stedet er disse erstattet af et stærkt data warehouse-fundament, som kan udvides over tid med flere domæner.

UDFORDRING

  • En stor udfordring ved løsningen var, at Trustpilot har en enormt stor brugerbase fordelt på hele verdenen og samtidig har omsætning igennem forskellige firmaer, som anvender forskellig standardvaluta.
  • Afrapporteringen var blevet så kompleks, at Excel ikke længere kunne understøtte platformen for finans og salg, samtidig med at kravene til rapporternes kompleksitet, og tidsforbruget med at udarbejde disse, udelukkende steg.

LØSNING

  • Novataris har leveret en løsning, der fokuserer på at simplificere processerne omkring finansiel rapportering og på at fjerne afhængigheden af komplekse Excel ark.
  • Novataris har leveret en løsning, der tillader slutbrugerne at vælge enhver valuta til afrapportering og at muliggøre at både dagskursen, prognoser for dagskursen eller faste kurser kunne benyttes efter ønske.

VÆRDI

  • Trustpilot kan nu udforske data fra deres kildesystemer langt hurtigere og kan nemt identificere fejl i regnskab, bekræfte prognoser og budgetter, samt danne sig overblik over udgifter for de enkelte afdelinger.
  • Løsningen blev leveret til tiden indenfor budgettet, og giver i dag Trustpilot et betydeligt forbedret værktøj til nemt at navigere i deres finansielle nøgletal på daglig basis i stedet for månedligt.
Trustpilot iPad

"I dag bruger finans det meste af deres tid på at planlægge fremtiden og udvikle forretningen i stedet for langsommelige opdatering af komplekse Excel ark, der beretter om fortiden."

Novataris leverede en løsning, der forenkler det daglige arbejde hos Trustpilot

Novataris har leveret en løsning, der fokuserer på at simplificere processerne omkring finansiel rapportering og på at fjerne afhængigheden af komplekse Excel ark.

  • I stedet er disse erstattet af et stærkt data warehouse-fundament, som kan udvides over tid med flere domæner.
  • Løsningen blev leveret til tiden indenfor budgettet, og giver i dag Trustpilot et betydeligt forbedret værktøj til nemt at navigere i deres financielle nøgletal på daglig basis i stedet for månedligt.
  • Samtidig kan Trustpilot nu udforske data fra deres kildesystemer langt hurtigere og kan nemt identificere fejl i regnskab, bekræfte prognoser og budgetter, samt danne sig overblik over udgifter for de enkelte afdelinger.
  • En stor udfordring ved løsningen var, at Trustpilot har en enorm stor brugerbase fordelt udover hele verden, og samtidig en omsætning igennem forskellige firmaer, som anvender forskellig standardvaluta og benytter samlet set over 30 forskellige valuta. For den daglige afrapportering er det vigtigt at være i stand til at oversætte og dynamisk udvælge den valuta, der skal anvendes i rapportering samt at kunne udføre konverteringen mellem valuta baseret på dagskursen. Derudover er det vigtigt at være i stand til at kunne rapportere udsving i valutakurser og dens indvirkning på vækst og omsætning.

Novataris har leveret en løsning, der tillader slutbrugerne at vælge enhver valuta til afrapportering og at muliggøre at både dagskursen, prognoser for dagskursen eller faste kurser kunne benyttes efter ønske.

Teknologi 

Løsningen anvender Microsoft Azure cloud for at holde Trustpilots interne IT infrastruktur på et minimum og vinde den fleksibilitet der er ved at benytte cloud teknologi. Løsningen er bygget på Microsoft SQL Server og synkroniserer automatisk hver time med E-conomic, et førende dansk cloud baseret regnskabssystem. Azure miljøet, hvor løsningen er installeret, er nu en del af Trustpilot domænet og der kan anvendes single sign-on til alle BI features for slutbrugerne.

I dag bruger finans det meste af deres tid på at planlægge fremtiden og udvikle forretningen i stedet for langsommelige opdatering af komplekse Excel ark, der beretter om fortiden.

Trustpilot: Er et community for online-anmeldelser 

Trustpilot er et website og åbent community, hvor forbrugere kan anmelde et brand eller en virksomhed. Baseret på andres bedømmelser kan forbrugere nemmere tage en beslutning om et køb og samtidig dele deres egne erfaringer. Virksomheder kan samtidig drage fordel af, at levering af god services og produkter bliver reflekteret på Trustpilot.com.

Da Trustpilot vokser hurtigt med udvidelse af forretningen på globalt plan, havde de brug for bedre indsigt i både finansielle aktiviteter, HR og salgsaktiviteter på tværs af landegrænser.

Trustpilot havde behov for en samarbejdspartner til at hjælpe med at opnå bedre og hurtigere rapporteringsfunktioner 

På grund af Trustpilots stigende vækst blev kildesystemer hyppigt udskiftet for siden at blive erstattet af bedre enterprise systemer, så de bedre kunne understøtte de stigende krav fra forretningen. Fra bestyrelsen og den øvrige ledelse var der stor efterspørgsel efter hurtigere og bedre afrapportering af virksomhedens nøgletal. Afrapporteringen var blevet så kompleks, at Excel ikke længere kunne understøtte platformen for finans og salg, samtidig med at kravene til rapporternes kompleksitet, og tidsforbruget med at udarbejde disse, udelukkende steg.