Fibia Enterprise Service Bus – Robust og fleksibel integrationsløsning sikrer stabil og effektiv drift

Novataris har leveret en Enterprise Service Bus (ESB) til Fibia og integreret et flertal af deres eksterne systemer. Det er nu muligt for Fibia at overvåge integrationer til eksterne systemer og få det nødvendige overblik, der skal til for at skabe en bedre kundeoplevelse, effektivisere processer og sikre meget høj driftsstabilitet.

UDFORDRING

 • Med en stigning i antallet af eksterne systemer og protokoller, samt mange forskellige integrationsmønstre, havde Fibia et behov for at overvåge integrationer, synliggøre forretningsprocesser og måle performance.
 • Fibia havde desuden brug for en mere fleksibel arkitektur med mulighed for nemt at kunne udskifte systemer.

LØSNING

 • Fibia har nu en løsning, hvor deres komponenter kommunikerer og integreres gennem en ESB.
 • Novataris har centraliseret logning og performanceovervågning af servere og komponenter i et overvågningsværktøj. Her overvåges alt fra fejl, sikkerhedstrusler, performance-problemer eller uventede brugsmønstre, så vagten bliver direkte alarmeret, hvis noget skulle kræve umiddelbar behandling.
 • Ved brug af ”Circuit Breakers” og ”Retry”, samt håndtering af ”Thread Pools”, er systemet meget driftsstabilt og robust overfor eventuelle problemer, internt såvel som eksternt.

VÆRDI

 • Med integration til ESBen er det nemt for Fibia at skifte systemer ud, da de kun skal integrere et sted, og systemet vil automatisk snakke sammen med resten af virksomhedens systemer.
 • Med integreret overvågning i deres arkitektur, har Fibia de rette forudsætninger for at sikre konstant stabilitet i driften.
 • Fibia behøver ikke længere bruge tid på at lede efter data manuelt. Fibia kan altså hurtigt komme drift-issues i forkøbet og derved altid sikre deres kunder, at de services, som bliver efterspurgt, er tilgængelige.
 • Med en robust integrationsløsning er risikoen for systemnedbrud minimeret.
Fibia Solution

”Samarbejdet med Novataris har betydet, at vi har fået implementeret en Enterprise Service Bus, der gør os i stand til nemt og enkelt at integrere nye systemer i forretningen, og dermed sikre stabile og effektive processer. Vi oplever, at de forstår vores forretning, har fokus på løsningen og yder en proaktiv rådgivning. Vi har nu et stærkt fundament for at eksekvere på vores forretningsstrategi.”

Carsten Nielsen
Enterprise Architect, Fibia

 

Skalerbar integrationsløsning, som muliggør automatisk overvågning:

Novataris har leveret en skalerbar integrationsløsning, som muliggør, at alle systemer kan snakke sammen gennem en Enterprise Service Bus, hvilket giver Fibia en lang række fordele:

 • Overblik over performance:
  Novataris har tilføjet et lag logning, som sørger for, at alle kald og handlinger bliver logget. Al kommunikation og transformation af data og protokoller udskilles fra Fibias forskellige systemer og varetages af ESBen. Når Fibias system skal kalde et eksternt system skriver ESBen det ned, og indsamler metrikker såsom svartid og processering. Det vil sige, at Fibia nu har integreret overvågning i deres arkitektur, og de kan nemt se alle kald mellem de enkelte systemer og derved også, hvordan alle systemer performer. 

  Da Fibia nu har mulighed for at følge deres drift nøje og blive gjort opmærksomme, hvis der skulle opstå udfordringer i driften, kan de se problemerne, inden de opstår. Såfremt et ”issue” skulle opstå, får Fibia en alarm, som indeholder den relevante data. På den måde kan de nemt tage fat i deres eksterne partner, lokalisere issuet og hurtigt rette op på det. Derved kan Fibia komme drift-issues i forkøbet og altid sikre deres kunder, at de services, som bliver efterspurgt, er tilgængelige.
 • Robust løsning og driftsstabilisering:
  Med implementering af ESBen sikrer Fibia, at deres systemer er endnu mere driftsstabile og robuste. På den måde kan de minimere risiko for systemnedbrud. 

’Circuit breakers’: Ved hjælp af ’Circuit breakers’ - et ’software design pattern’, der bruges til at registrere fejl – kan Fibia nu sikre, at backend-systemerne ikke bliver overbelastet, når de er udsat for ekstra belastning. 

Hvis der skulle opstå problemer, når et system kalder et andet via Enterprise Service Bussen, så bliver det opdaget af ’circuit breakers’, som sørger for, at kaldene sættes på pause. Det vil sige, at hvis et underliggende system er overbelastet, får det et pusterum, indtil det er klar til at køre igen.

’Retry Pattern’: Et ’retry-pattern’, som er en proces til fejlhåndtering, er desuden med til at gøre Fibias systemer mere modstandsdygtige overfor forbigående fejl, da Service Bussen sørger for at gengive et tidligere forsøg på en operation, hvis det skulle fejle.

’Thread pools’ : Derudover sørger ’thread pools’ for, at integrationerne ikke overbelaster backend-systemerne. Hvis et backend-system for eksempel maksimalt kan håndtere 10 samtidige kald, sættes Thread Pool til 10, og hvis det maksimalt kan håndtere 1000, sættes det til 1000. Herved sikres det, at ESBen forhindrer overbelastning af interne eller eksterne systemer.

 • Fleksibel og skalerbar løsning:
  Med integration til ESBen har Fibia nu en arkitektur, der er mere fleksibel end før. Det er nemt for dem at skifte systemer ud, da de kun skal integrere et sted (til ESB’en) for automatisk at snakke sammen med resten af virksomhedens systemer.Blandt Danmarks største fibernet-udbyder

Fibia er navnet på NRGis (ét af Danmarks største energiselskaber og tæller mere end 1.100 medarbejdere og godt 210.000 andelshavere) og SEAS-NVEs (Danmarks største andelsejede energi- og fibernetkoncern med 400.000 andelshavere) fælles fibernetselskab. Fibia er blandt Danmarks største, og har har lagt fibernet på store dele af Sjælland, Øerne og i Østjylland. Virksomheden har passeret mere end 300.000 husstande og erhvervsvirksomheder med fibernet, og har flere end 150.000 kunder.

 

Fibia havde brug for at kunne overvåge alle deres forskellige eksterne systemer

I takt med at Fibia har fusioneret og oplevet en markant vækst, har de fået flere og flere eksterne systemer og protokoller med forskellige integrationsmønstre. Fibia ønskede en arkitektur, der giver dem mulighed for nemt at se alle deres kald og forretningsprocesser og derved opnå det fulde overblik over deres performance. Derudover ville Fibia gerne have en forretning, der er nem at skalere. Fibia havde desuden et behov for en mere fleksibel arkitektur med mulighed for nemt at kunne udskifte systemer.