BI platform og ny datastrategi for ARC

Novataris har leveret en BI platform, som løbende spiller en større og større rolle i organisationen som den primære kilde til let tilgængelig og pålidelig information omkring ydelse, drift, finans og kundeservice.

UDFORDRING

  • ARC befinder sig i en transformationsproces, hvor både systemer og processer effektiviseres med henblik på at konsolidere systemunderstøttelsen af driften i færre systemer med bedre integrationer.

LØSNING

  • Brugeroplevelsen i platformen beror på Power View, som gør det nemt at arbejde med data. 
  • Data på platformen opdateres desuden hver time.

VÆRDI

  • Novataris har med succes leveret en BI platform, som løbende spiller en større og større rolle i organisationen som den primære kilde til let tilgængelig og pålidelig information om ydelse, drift, finans og kundeservice.

"Novataris har hjulpet med at etablere en ny datastrategi, governance-model og teknisk arkitektur til at understøtte transformationsprocessen."

Novataris har løbende assisteret ARC i transformationsprocessen, hvor både systemer og processer effektiviseres 

Novataris har med succes leveret en BI platform, som løbende spiller en større og større rolle i organisationen som den primære kilde til let tilgængelig og pålidelig information om ydelse, drift, finans og kundeservice.

  • Brugeroplevelsen i platformen beror på Power View, som gør det nemt at arbejde med data.
  • Herved er det hurtigt og overskueligt for brugere, der ønsker at danne sig forståelse mellem årsag og virkning, men som ikke ønsker at opbygge rapporter fra bunden hver eneste gang.
  • Data på platformen opdateres desuden hver time.

ARC: Producerer el og varme til byen

Amager ressource center (ARC) forvalter en stor del af Københavns affald som resource, der igennem genbrugspladser og kraftvarmeværker genbruges som energi, varme og materialer.
Ved konstruktionen af Amager Bakke anlægget befinder ARC sig i en transformationsproces, hvor både systemer og processer effektiviseres med henblik på at konsolidere systemunderstøttelsen af driften i færre systemer med bedre integrationer.

 

ARC havde behov en samarbejdspartner, der kunne hjælpe med at etablere en ny datastrategi 

Novataris har hjulpet ARC med at etablere en ny datastrategi, governance-model og teknisk arkitektur til at understøtte transformationsprocessen. I første udviklingsfase har Novataris bygget et baseline-enterprise datawarehouse og revideret governancemodellen tilsvarende. Det var vigtigt for projektet, at de enkelte udviklingsforløb forblev korte og at hvert forløb bidrog med håndgribelig forretningsværdi i form af rapporter til at forbedre indblikket i forretningen. Desuden skulle de forældede, isolerede systemer til afrapportering, som var i brug, afskaffes.